Round Table Eesti

Omanda, kohanda, täiusta

Round Table on noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat, ühendav rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927 aastal Inglismaalt. Tänaseks tegutseb Round Table juba 57 riigis –  2275 klubi kaudu, millel on ligi 30 000 liiget. Eestis on 142 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas.

Round Table on ühiskondliku tegevuse väljund noortele meestele, kes soovivad oma töövälist aega kvaliteetselt sisustada. Selleks pakub meie liikumine piiramatult võimalusi. Alustades oma kohaliku klubi tegemistes kaasalöömisega ning lõpetades välisreisidega teistesse klubidesse ja üritustele üle maailma. Võime öelda, et kõik meie liikmed otsivad alati midagi uut ja huvitavat, mida siis omandada, kohandada ja täiustada.

Eelkõige oleme aga noored ja aktiivsed vennad, kes hindavad head seltskonda ning teavad, et üheskoos tegutsedes saab muuta maailma paremaks!

Meist

Round Table'i tegevuse peamine
eesmärk kajastub motos:

OMANDA, KOHANDA, TÄIUSTA

Liikumise asutaja Louis Marchesi võttis aluseks just need kolm Walesi printsi 1926 aasta kõnes kõlanud väljendit: “Noored mehed ettevõtluses ja erinevates ametites peaksid kogunema ümber ümarlaua, OMANDAMA minevikus edukaks saanud meetodeid, KOHANDAMA neid vastavalt muutunud ajastule ja TÄIUSTAMA neid pidevalt.” Kuigi need sõnad olid eelkõige suunatud ettevõtluse ja majanduselu aktiviseerimiseks, omandaski liikumise asutaja need ja kohandas seejärel selleks, milleks Round Table tänaseks on saanud. Kuid nagu motogi ütleb, toimub siiski ka pidev täiustumine. Üheks oluliseks põhimõtteks ja käitumisnormiks on liikumise nimeski kajastuv printsiip – “ÜMARLAUA ÜMBER ON KÕIK VÕRDSED!”

Loe edasi

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti kui ka kogu Eesti tasemel. Selleks otstarbeks on loodud allfond Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde. 2002. aastal algatatud Round Table Eesti fondi eesmärgiks on toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Seetõttu oleme soovinud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemist. Heategevusliku tulu saamiseks korraldame liikmetele erinevaid üritusi, samuti eriprojektidega, mis on suunatud avalikkusele.

Round Table’i tegevust iseloomustavad ilmekalt kuus põhimõtet:

  1. Noorte meeste tutvusringkonna laiendamine läbi erinevate eluvaldkonna esindajate ühendamise;
  2. Hinnata kutsumuse jagamist, kui suurepärast võimalust ühiseks tegevuseks;
  3. Kõrgeid ideaale arendades järgida ühiskondliku tegevuse traditsioone ja professioonide tavasid;
  4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
  5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
  6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.

Ajalugu

Round Table’i liikumise asutaja Eminio William Louis Marchesi Sündis 19ndal jaanuaril 1898. Tema ema oli iirlanna ja isa šveitslane, kes pärines väikesest Poschiavo-nimelisest linnakesest. Poschiavos on Marchesi perekonnanimi tänaseni kasutusel ning perekond on üks kohaliku kiriku ja haigla suurtoetajaid. Louis astus sõjaväkke alaealisena ja osales Esimeses maailmasõjas selle lõpuni. Hea Lootuse neeme juures tabas tema laeva torpeedo ning tal tuli veeta 10 tundi merehädas. Oma kirjades koju nimetas ta ennast "Eminio", hiljem aga kasutas nime "Louis" ja Round Table’is kutsus end lihtsalt "Mark".

Loe edasi

Markist sai Rotary klubi liige Norwichis, kuna sinna kuulus tema isa. Oma tervituskõnes oli tema ülesandeks rääkida teemal, mida ta valdas paremini kui keegi teine seal ruumis –  “Kuidas on olla 27-aastane?” Selle põhjuseks oli tõenäoliselt asjaolu, et Mark oli klubis noorim liige ja ülejäänud seltskond koosnes temast tunduvalt vanematest kohalikest äri- ja poliitika tegelastest. Sealsamas seistes tekkis tal idee luua klubi, mis on mõeldud eksklusiivselt noortele meestele.

Samal ajal kõneles Briti tööstuskojas, Birminghamis, Walesi prints: “Noored mehed ettevõtluses ja erinevates ametites peaksid kogunema ümber ümarlaua (get together Round the Table), ADOPTEERIMA minevikus edukaks saanud meetodeid, ADAPTEERIMA neid vastavalt muutunud ajastule ja TÄIUSTAMA neid pidevalt.” See kõne suurendas Marki entusiasmi, mis viis Round Table’i asutamiskoosolekuni Norwichis Suckling House’is 14ndal märtsil 1927. aastal. Nii saigi liikumise motoks: “ADOPT, ADAPT, IMPROVE“

Markile meeldisid alati head naljad ja ilmselt seetõttu on ka tänapäeval Round Table’i vennaskonnas kombeks teineteisele vingerpussi mängida. Vahel piisas heaks naljaks vaid sellest, kui Mark end luuaga koristajaks maskeeris. Marki eesmärgiks oli kasutuselevõetud motot järgides elada 70-aastaseks. Ta lahkus jäädavalt vennaskonnast täpselt 70-aastaselt, kuigi kaks aastat varem olid arstid talle lubanud vaid kuut kuud. Louis Marchesi suri 10. detsembril 1968 oma kodus. 

Tema mälestusteenistusel Westminiseri katedraalis osales üle 3000 inimese, mille kohta teenistust läbi viinud vaimulik FJ Bartlett ütles, et see oli kõigile ilmselge, et Mark oli mees, kellel oli suur nägemus, mis inspireeris paljusid. Ta viitas oma kõnes Cristopher Wreni sõnadele: “Kui sa selle mehe mälestust tahad näha, siis vaata enda ümber!”

Nimetus Round Table – “ümarlaud” – pärineb Inglismaa ajaloost tuntud kuningas Arthurilt ja tema ümarlaua rüütlitelt. Ümarlaud sümboliseerib võrdväärsust, mille ümber on kõik kohad võrdse tähtsusega. Igal laua ääres istujal on õigus tuua esile oma arvamus ja kohustus ära kuulata teiste seisukohad. Ümarlaud on Round Table’i liikumise sümbol rinnamärkidel, vimplitel ja muul sümboolikal, samuti on sümboliks kuningas Arthuri kui liikumise patrooni kujutis.

Inglismaa rahvuslik Round Table Assotsiatsioon loodi 1929 aastal. 1936 aastal asutati esimene klubi väljaspool Suurbritanniat, nimelt Kopenhaagenis. 1947 aastal loodi rahvusvaheline Round Table’i liikumine (Round Table International), kuhu selle esimesel aastakoosolekul kuulusid Inglismaa, Iirimaa, Taani, Rootsi, Holland ja Norra. Samal ajal oli USA-s loodud Active International (1922) ja 20/30 International (1923). Hiljem mõlemad organisatsioonid ühinesid ja nimetati Active 20/30 International. Kanada Kingsmen Clubs sündis samuti 1922 aastal ja Apex Australia veidi hiljem – 1930. World Council of Young Men service Clubs (WOCO) loodi 1945 aastal Chicagos, millega ühinesid kõik nimetatud organisatsioonid.

Mõjutatuna jõulisemast Round Table Internationalist lahkus Round Table 1955 aastal WOCO-st, kuid see ei moodustanud iseseisvalt siiski tugevat ja elujõulist organisatsiooni. Mitmete läbirääkimiste ja arutelude tulemusena saadetigi see laiali ja 1960. aastal moodustati uuesti World Council. Peter Myers valiti selle esimeseks presidendiks.

Kuivõrd Apex Australia on lubanud oma liikmeskonda naisterahvaid ja Active 20/30 on nihutanud liikmete vanusepiiri 45 aastale, otsustasid Round Table’i rahvuslikud organisatsioonid WOCO kokkutuleku raames Klagenfurtis, Austrias, taastada Round Table Internationali. Sellel osales asutajaliikmena ka Round Table Eesti. Viis liikmesriiki (Holland, Itaalia, Norra, Prantsusmaa ja Taani) astusid 1992 aastal WOCO-st välja ning on seal nüüdsest esindatud vaid Round Table Internationali kaudu.

Tänaseks kuulub Round Table Internationali 51 assotsiatsiooni 45 riigist. Paraku pidi 1999 aastal sealt lahkuma Round Table Britain and Ireland (RTBI). Põhjuseks vanusepiirangu tõstmine 45 aastani.

Eestis tegutseb Round Table vennaskond alates 1989. aastast olles koondunud 13 klubisse üle kogu Eesti. Järgides Louis Marchesi poolt 1927. aastal sõnastatud põhimõtetest, on ka Eesti vennaskonna eesmärgiks arendada vendlust ning läbi selle muuta paremaks ühiskonda tervikuna.

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti, kui ka kogu Eesti tasemel läbi selleks otstarbeks loodud fondi(Eesti Rahvuskultuuri kapitali all). Oleme oma põhisuunaks võtnud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemise jätkamist. Raha heategevuseks tuleb peamiselt läbi liikmete tegevuse. Korraldame peamiselt liikumise sisse suunatud traditsioonilisi üritusi, mille tulu suunatakse heategevusse, kuid tegeleme ka eriprojektiga, mis on suunatud avalikkusele.

Round Tablei tegevust iseloomustavad ka ilmekalt allolevad 6 põhimõtet

1. Laiendada noorte meeste tutvusringkonda läbi nende erinevate ametite;
2. Rõhutada asjaolu, et kellegi kutsumus pakub suurepärase võimaluse ühiskondlikuks tegevuseks;
3. Arendada kõrgeid ideaale järgides äri elukutse ja ühiskondliku tegevuse traditsioone;
4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.

Heategevus

2002. aastal Round Table Eesti poolt asutatud

Round Table Eesti Fond

Round Table Eesti fond toetab Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.

RTE fondi eesmärk on muuhulgas läbi Round Table Eesti klubide heategevusprojektide toetada puudustkannatavaid Eesti inimesi.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti Fondi nõukogule, kuhu kuuluvad kohalike klubide presidendid ja Round Table Eesti president.

Täpsemat informatsiooni jagamisel osalevatest Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelistest allfondidest leiate siit.

Täpsemad tingimused Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel.

Vaata RTEF’i arengut läbi aegade siit

Heategevuslikke annetusi saab teha

Konto omanik: Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arveldusarve: EE672200221001101347 Swedbank
Selgitusse märkige Round Table Eesti Fond ja annetaja nimi või klubi number

Täname toetamast!

Round Table Eesti

Eestseisus

President: Tõnis Kuusk
Asepresident: Tendo Lindvest
IRO: Aleksander Ottokar
Sekretär: Risto Kriik
Meister: Kevin Tülp
Laekur: Mihkel Väli
Toimetaja: Magnus Meldre
PRO: Oliver Kalme

Round Table Estonia

Reg. nr. 80254915
E-post: eestseisus@rte.ee
Beneficiary: Round Table Eesti MTÜ
Beneficiarys address: Pikk 11-5, 80010 Pärnu, Estonia
Beneficiary’s bank: AS LHV Pank
Bank Address: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
SWIFT: LHVBEE22
IBAN: LHVs: EE327700771005047274